jak změnit vyzváněcí tón ve windows 10 mobile

Změna vyzváněcího tónu

Pokud chcete změnit vyzváněcí tón, který se přehrává, když vám někdo volá, vyberte tlačítko Start , potáhněte prstem na seznam aplikací a vyberte Nastavení  > Přizpůsobení > Zvuky. V části Vyzváněcí tón vyberte nabídku, kde si budete moct zvolit nový vyzváněcí tón.


Hledáte další vyzváněcí tóny? Potáhněte prstem na seznam aplikací, vyberte Store ve tvaru nákupní tašky a vyhledejte slova „vyzváněcí tóny“. Najde se například aplikace Tvůrce vyzváněcích tónů, která umožňuje vytvářet a vystřihovat vyzváněcí tóny a oznámení z hudby ve vašem telefonu.

jak změnit vyzváněcí tón ve windows 10 mobile
jak změnit vyzváněcí tón ve windows 10 mobile

Určete, co chcete na telefonu s Windows slyšet (a co ne), když vám někdo volá, pořizujete fotku nebo píšete zprávu. Na obrazovce Start potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace a pak vyberte Nastavení > Přizpůsobení > Zvuky. Pak můžete zvolit zvuky, které vám vyhovují.

Telefon se dodává s velkým výběrem vyzváněcích tónů, ale pokud hledáte další (nebo chcete vytvořit vlastní), potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace, vyberte Store a pak vyhledejte klíčová slova vyzváněcí tóny. Najdete aplikace jako Tvůrce vyzváněcích tónů, který umožňuje vytvářet a vystřihovat vyzváněcí tóny a tóny oznámení z hudby ve vašem telefonu.

Pokud chcete dát zvukové soubory z počítače s Windows 10 do telefonu, připojte telefon k počítači a postupujte takto:

Na počítači vyberte tlačítko Start, pak vyberte Průzkumníka souborů > Tento počítač.

V části Zařízení a jednotky dvakrát klikněte (nebo poklepejte) na telefon, dvakrát klikněte na složku Telefon a pak dvakrát klikněte na složku Vyzváněcí tóny.

Najděte zvukový soubor v počítači (hudební soubory jsou například často ve složce Hudba) a potom soubor přetáhněte do složky Vyzváněcí tóny.

V telefonu běžte do Nastavení > Přizpůsobení > Zvuky. Potom vyberte Vyzváněcí tón a vyhledejte a vyberte svůj nový vyzváněcí tón.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *