પૂર્વી એશિયન ભાષાઓ માટે પ્રગત ઇનપુટ પદ્ધતિઓ

પ્રગત ઇનપુટ પદ્ધતિ વિકલ્પો અને ઉપકરણો

તમે તમારા PC પર ઇન્સ્ટોલ કરેલ પૂર્વી એશિયન ભાષાઓમાં લખવા માટે Microsoft ઇનપુટ મેથડ એડિટર (IME) નો ઉપયોગ કરો.
ઇનપુટ મોડ્સ પર સ્વિચ કરવા, IME પેડ અથવા IME સેટિંગ્સ ખોલવા માટે ઇનપુટ પદ્ધતિ સૂચક પર રાઇટ-ક્લિક કરો. કેટલીક ભાષાઓ માટે, તમારી પાસે વધુ વિકલ્પો હશે, જેમ કે જાપાની માટે શબ્દકોશ ઉપકરણ.

પૂર્વી એશિયન ભાષાઓ માટે પ્રગત ઇનપુટ પદ્ધતિઓ
પૂર્વી એશિયન ભાષાઓ માટે પ્રગત ઇનપુટ પદ્ધતિઓ

જાપાની શબ્દકોશમાં શબ્દ ઍડ કરો

તમે જે લખો છો તેના પૂર્વાનુમાનમાં મદદ માટે Bing નો ઉપયોગ કરે છે એવા ક્લાઉડ સૂચનને જ્યારે તમે ચાલુ કરો છો, ત્યારે તમારું IME વધુ કેન્ડિડેટ્સ શોધી શકે છે. તેને ચાલુ કરવા માટે, ઇનપુટ મેથડ સૂચક પર રાઇટ-ક્લિક કરો અને ગુણધર્મો પસંદ કરો. પછી પ્રગત પસંદ કરો અને પૂર્વાનુમાન ઇનપુટ ટૅબ ખોલો. ક્લાઉડ સૂચનનો ઉપયોગ કરો ની પાસેના ચેકબૉક્સને પસંદ કરો.
શબ્દકોશમાં શબ્દને મેન્યુઅલી ઍડ કરવા માટે, સેટિંગ્સ પર જાઓ અને સમય અને ભાષા પસંદ કરો. અહીંથી, ક્ષેત્ર અને ભાષા પર જાઓ અને ભાષા પસંદ કરો, ઉદાહરણ તરીકે, જાપાની (日本語 ). વિકલ્પો પસંદ કરો. હવે એક નવો શબ્દ અને તેનો અર્થ ઍડ કરો અથવા ઉપયોગકર્તા શબ્દકોશ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને હાજર શબ્દને સંપાદિત કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *