các phương pháp nhập liệu nâng cao dành cho ngôn ngữ đông á

Các công cụ và tùy chọn phương pháp nhập liệu nâng caoĐ

Sử dụng trình soạn phương pháp nhập liệu Microsoft (IME) để viết bằng ngôn ngữ Đông Á mà bạn đã cài đặt trên PC.
Bấm chuột phải vào chỉ báo phương pháp nhập liệu để chuyển đổi chế độ nhập, mở bảng IME hoặc các cài đặt IME khác. Đối với một số ngôn ngữ, bạn sẽ có tùy chọn khác, như công cụ từ điển dành cho tiếng Nhật.

các phương pháp nhập liệu nâng cao dành cho ngôn ngữ đông á
các phương pháp nhập liệu nâng cao dành cho ngôn ngữ đông á

Để thêm từ vào từ điển tiếng Nhật

IME của bạn có thể tìm thêm đề xuất khi bạn bật đề xuất đám mây, tính năng này sử dụng Bing để giúp dự đoán nội dung bạn viết. Để bật tính năng này, bấm chuột phải vào chỉ báo phương pháp nhập liệu và chọn Thuộc tính. Sau đó chọn Nâng cao và mở tab Nhập Tiên đoán. Chọn hộp kiểm bên cạnh Sử dụng đề xuất đám mây.
Để thêm từ vào từ điển theo cách thủ công, hãy đi tới Thiết đặt và chọn Thời gian & Ngôn ngữ. Từ đây, đi tới Khu vực & Ngôn ngữ và chọn một ngôn ngữ, ví dụ: Tiếng Nhật (日本語 ). Chọn Tùy chọn. Bây giờ, hãy thêm từ mới cùng ý nghĩa của từ đó hoặc chỉnh sửa từ hiện có bằng Công cụ Từ điển dành cho Người dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *