હું windows 10 માં મારી સેટિંગ્સને કેવી રીતે સિંક્રનાઇઝ કરું?

Windows 10 ડિવાઇસમાં સિંક્રનાઇઝેશન સેટિંગ્સ વિશે

જ્યારે સિંક્રનાઇઝેશન ચાલુ હોય ત્યારે, Windows તમે જેની કાળજી લો છો તેનો ટ્રૅક રાખે છે અને તેમને તમારા બધા Windows 10 ડિવાઇસેસ પર સેટ કરે છે.
તને વેબ બ્રાઉઝર સેટિંગ્સ, પાસવર્ડ્સ અને રંગ થીમ્સ જેવી વસ્તુઓને સિંક્રનાઇઝ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો.

જો તમે અન્ય Windows સેટિંગ્સ ચાલુ કરો છો, તો Windows કેટલીક ડિવાઇસ સેટિંગ્સ (પ્રિન્ટર્સ અને માઉસ વિકલ્પો જેવી વસ્તુઓ માટે), ફાઇલ એક્સ્પ્લોર સેટિંગ્સ અને સૂચના પસંદગીઓને સિંક્રનાઇઝ કરે છે.
કાર્યને સિંક્રનાઇઝ કરવા માટે, તમારે તમારા કોઈપણ ડિવાઇસ પર કે જેને તમે સિંક્રનાઇઝ રાખવા માંગતા હો, Microsoft ખાતા સાથે Windows 10 પર સાઇન ઇન કરવાની જરૂર પડશે (અથવા તમારા Microsoft ખાતાને તમારા કાર્ય અથવા શાળાનાં ખાતા સાથે લિંક કરો). જો સિંક્રનાઇઝ કરો સેટિંગ્સ વિકલ્પ તમારા ડિવાઇસ પર ઉપલબ્ધ નથી, તો તમારી સંસ્થા આ સુવિધાની પરવાનગી આપતી નહીં હોય.

હું windows 10 માં મારી સેટિંગ્સને કેવી રીતે સિંક્રનાઇઝ કરું?
હું windows 10 માં મારી સેટિંગ્સને કેવી રીતે સિંક્રનાઇઝ કરું?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.