ಲಿಸ್ಟ್ ಓದುವಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಯಿಂದ microsoft edge ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು

ಲಿಸ್ಟ್ ಓದುವಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಯಿಂದ Microsoft Edge ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು

Windows 10 ನ ಹೊಸ ಬ್ರೌಸರ್, Microsoft Edge ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಓದುವ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ನೀವು Windows 8.1 ನಲ್ಲಿ ಓದುವ ಪಟ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ನೀವು Windows 10 ಗೆ ಅಪ್‍ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಹಳೆಯ ಅಪ್ಲಿಯಿಂದ ಐಟಂಗಳನ್ನು Microsoft Edge ಮೂಲಕ ಸರಿಸಿ.
ಓದುವ ಪಟ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, Microsoft Edge ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲು ಒಂದು ಐಟಂ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

(ಅದು ಬೇರೆ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದರೆ, ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಗೆ ಹೋಗಿ, ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು > ಸಿಸ್ಟಂ > ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು Microsoft Edge ಗೆ ಬದಲಿಸಿ.)
Microsoft Edge ನಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಐಕಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಓದುವ ಪಟ್ಟಿ, ತದನಂತರ ಸೇರಿಸು ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಲಿಸ್ಟ್ ಓದುವಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಯಿಂದ microsoft edge ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು
ಲಿಸ್ಟ್ ಓದುವಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಯಿಂದ microsoft edge ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.