windows 10त हांवें म्हज्यो मांडावळी कश्यो सिंक्रोनायझ करच्यो?

Windows 10 डिव्हायसांचेर सिंक्रोनायझ मांडावळीं बद्दल

सिंक्रोनायझ चालू करतकच, Windows तुमकां हुसको आशिल्ल्या मांडावळींचो माग दवरता आनी तुमच्या सगल्या Windows 10 डिव्हायसांचेर त्यो स्थापन करता.
तुमी वॅब ब्रावजर मांडावळी, पासवर्डां आनी रंगाची थीम्स ह्या सारक्यो गजाली सिंक्रोनायझ करपाक निवडुंक शकतात.

तुमी हेर Windows मांडावळी चालू केल्यार, Windows कांय डिव्हायस मांडावळी ( मुद्रकांचे आनी मावस पर्याय ह्या सारक्यो गजाली), फायल एक्सप्लोरर मांडावळी आनी अधिसुचोवणेच्यो पसंती सिंक्रोनायझ करता.
कामा कडेन सिंक्रोनायझ करूंक, तुमकां सिंक्रोनायझ राखच्या आशिल्ल्या खंयच्या डिव्हायसाचेर तुमच्या Microsoft खात्या वरवीं (वा तुमच्या काम वा शाळा खात्या कडेन तुमचें Microsoft खातें लिंक करचें)Windows 10त सायन इन करचें पडटलें. जर तुमच्या डिव्हायसाचेर, मांडावळी सिंक्रोनायझ करच्यो पर्याय उपलब्ध नासत जाल्यार, तुमची संघटणा ह्या खाशेलपणाक घडये मान्यताय दिवची ना.

windows 10त हांवें म्हज्यो मांडावळी कश्यो  सिंक्रोनायझ करच्यो?
windows 10त हांवें म्हज्यो मांडावळी कश्यो सिंक्रोनायझ करच्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *