ຂ້ອຍ​ຈະ​ຊິງ​ຄ໌ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​​ໃນ windows 10 ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ກ່ຽວກັບ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ຊິງ​ຄ໌​ໃນອຸປະກອນ Windows 10

ເມື່ອເປີດການຊິງຄ໌, Windows ຕິດຕາມເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າ​ທີ່ທ່ານ​​​ໃສ່​ໃຈ ​ແລະ​ຕັ້ງ​ພວກ​ມັນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໃນ​ທຸກ​ອຸປະກອນ Windows 10 ຂອງ​ທ່ານ.
ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ຊິງ​ຄ໌ສິ່ງ​ດ່ັງກ່າວ​ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ເວັບ​ບຣາວ​ເຊີ, ລະຫັດ​ຜ່ານ ລະ​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ​ສີ.

ຖ້າ​ທ່ານ​ເປີດ ການຕັ້ງຄ່າ Windows ອື່ນ, Windows ຊິງ​ຄ໌ບາງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ອຸປະກອນ (ສຳລັບ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນວ່າ ​ເຄື່ອງພິມ ​ແລະ​ຕົວ​ເລືອກ​ເມົາ​ສ໌), ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ File Explorer,​ ​ແລະ​ການ​ກຳນົດ​ລັກສະນະ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ.
​ສຳລັບ​ການ​ຊິງ​ຄ໌​ກັບ​ບ່ອນ​ເຮ​ັດວຽກ, ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ລົງຊື່​ເຂົ້າ​ໃຊ້ Windows 10 ດ້ວຍ​ບັນຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ (ຫຼື​ລິ້ງບັນຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ກັບບັນຊີ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼື​ໂຮງຮຽນ) ​ໃນ​ທຸກ​ອຸປະກອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ຮັກສາ​ໃຫ້ຢູ່​ໃນ​ການ​ຊິງ​ຄ໌. ຖ້າຕົວ​ເລືອກ ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າຊິງ​ຄ໌ ບໍ່​ມີ​ໃຫ້​ໃນ​ອຸປະກອນ​ຂອງທ່ານ, ອົງການ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ອະນຸຍາດ​ຄຸນສົມບັດ​ໃຊ້​ງານ​ນີ້.

ຂ້ອຍ​ຈະ​ຊິງ​ຄ໌ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​​ໃນ windows 10 ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?
ຂ້ອຍ​ຈະ​ຊິງ​ຄ໌ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​​ໃນ windows 10 ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *