​ເລື່ອນ​ກຳນົດ​ການ​ອັບ​ເກຣດ​ໃນ windows 10

​ເລື່ອນ​ກຳນົດ​ການ​ອັບ​ເກຣດ​ໃນ Windows 10

Windows 10 ບາງ​ລຸ້ນອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເລື່ອນ​ການ​ອັບ​​ເກຣດການ​ອັບ​ເກຣດຕໍ່​ກັບ​ຄອມ​ພິ​ວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ. ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເລື່ອນ​ການ​ອັບ​ເກຣດ, ຄຸນສົມບັດ​ໃຊ້​ງານ​ໃໝ່​ຂອງ Windows ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ດາວ​ໂຫຼ​ດ ຫຼື​ຕິດ​ຕັ້ງ​​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ເດືອນ. ການ​ເລື່ອນ​ການ​ອັບ​ເກຣດບໍ່​ມີ​ຜົນ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ອັບ​ເດດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ. ຈົ່ງ​ຮັບ​ຊາບ​ວ່າ ການ​ເລື່ອນ​ການ​ອັບ​ເກຣດຈະ​ຂັດຂວາງ​ບໍ່​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້ຮັບ​ຄຸນສົມບັດ​ໃຊ້​ງານ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ Windows ​ໃນ​ທັນທີ​ທີ່​ພວກ​ມັນ​ມີ​ໃຫ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *