subika amavugurura muri windows 10

Subika amavugurura muri Windows 10

Hari verisiyo za Windows 10 zituma usubika amavugurura ya PC yawe. Iyo usubitse amavugurura, ibiranga bya Windows bishya ntibikururwa cyangwa ngo byinjizwemo mu mezi menshi.

Gusubika amavugurura ntibigira ingaruka ku ibyavuguruwe by’umutekano. Menya ko gusubika amavugurura birakubuza kubona ibiranga bya Windows bigezweho igihe bibonetse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *