промена на приказите помеѓу 3д (од воздух) и патишта

Префрлување погледи помеѓу 3D (воздушна) и патниот

Кога сте истражување градови во 3D, ти си, всушност ја гледате картата во антенски поглед. За да се вратите во приказот на патот, одберете ставови сајтот, а потоа изберете патот.

промена на приказите помеѓу 3д (од воздух) и патишта
промена на приказите помеѓу 3д (од воздух) и патишта

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *