хязгаартай холболт гэж юу вэ?

AS тоолууртай холболт нь харгалзах өгөгдлийн хязгаарлалт байсан бол интернэт холболт юм. Анхдагчаар тоолуургүй гэх мэт гар утасны өгөгдлийн холболтууд тогтоосон байна. WiFi сүлжээний холболтууд тоолууртай тогтоосон, гэхдээ анхдагч тохиргоогоороо бол биш юм болно. Windows зарим апп болон функц нь таны өгөгдөл хэрэглээг багасгахад туслах тоолууртай холболт дээр өөр өөрөөр ажиллах болно.


Тоолуургүй болгон Wi-Fi сүлжээний холболт тохируулахын тулд:
Start> Тохиргоо> Сүлжээгээр & Интернет сонгоно.
Сонгох WiFi> тоолууртай холболт гэх мэт нь чансаанд Нарийвчилсан сонголт>.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *