एक मीटर केलेले कनेक्शन काय आहे?

एक मीटर केलेले कनेक्शन काय आहे?

मीटर केलेले कनेक्शन एक इंटरनेट कनेक्शन आहे जे त्याच्याशी सहसंबंधित असलेल्या डेटाला मर्यादा घालते. डिफॉल्टद्वारे सेल्युलर डेटा कनेक्शन मीटर केलेले म्हणून सेट केली जातात. Wi-Fi नेटवर्क कनेक्शन मीटर केलेले म्हणून सेट केले जाऊ शकतात, पण डिफॉल्टद्वारे नाही. मीटर केलेल्या केक्शनवर आपला डेटा वापर कमी करण्यासाठी Windows मधील काही अनुप्रयोग आणि वैशिष्ट्ये भिन्नपणे वर्तन करु शकतात.


Wi-Fi नेटवर्क कनेक्शन मीटर केलेले म्हणून सेट करण्यासाठी:
निवडा प्रारंभ करा < सेटिंग्‍ज > नेटवर्क आणि इंटरनेट निवडा.
निवडा Wi-Fi > प्रगत पर्याय > मीटर केलेले कनेक्शन म्हणून सेट करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *