windows 10 ରେ ମୋର ସେଟିଂସମୂହକୁ ମୁଁ କିପରି ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍‌ କରିଥାଏ?

Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡିକରେ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍‌ ସେଟିଂସମୂହ ବିଷୟରେ

ଯେତେବେଳେ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍‌ ଟର୍ନ୍‌ ଅନ୍‌ ହୋଇଥାଏ, Windows ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ସେଟିଂସମୂହ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରାକ୍‌ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡିକରେ ସେଟ୍ କରିଥାଏ.


ୱେବ୍‌ ବ୍ରାଉଜର୍‌ ସେଟିଂସମୂହ, ପାସ୍‌ୱାର୍ଡ୍‌, ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଥିମ୍‌ଗୁଡିକ ଭାବେ ଆପଣ ଏହିଭଳି ବିଷୟଗୁଡିକୁ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍‌ କରିବାକୁ ମନୋନୟନ କରିପାରିବେ. ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ Windows ସେଟିଂସମୂହ ଟର୍ନ୍‌ ଅନ୍‌ କରନ୍ତି, Windows କିଛି ଡିଭାଇସ୍‌ ସେଟିଂସମୂହ (ମୁଦ୍ରକ ଏବଂ ମାଉସ୍‌ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡିକ ପାଇଁ), ଫାଇଲ୍‌ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍‌ ସେଟିଂସମୂହ, ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଗ୍ରାଧିକାରଗୁଡିକ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍‌ କରେ.
ସଂକ୍ରୋନାଇଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌ (କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍‌ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌ ଲିଙ୍କ୍‌ କରନ୍ତୁ) ସହିତ Windows 10 କୁ ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ. ଯଦି ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍‌ ସେଟିଂସମୂହ ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନପାରେ.

windows 10 ରେ ମୋର ସେଟିଂସମୂହକୁ ମୁଁ କିପରି ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍‌ କରିଥାଏ?
windows 10 ରେ ମୋର ସେଟିଂସମୂହକୁ ମୁଁ କିପରି ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍‌ କରିଥାଏ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *