čo je nové v kalkulačke vo windowse 10

Kalkulačka vo Windowse 10

Čo je nové

Aplikácia Kalkulačka pre Windows 10 je verzia kalkulačky z predchádzajúcich verzií Windowsu, ktorú možno ovládať dotykom a funguje v mobilných aj počítačových zariadeniach.
V počítači si môžete naraz otvoriť viacero kalkulačiek v oknách, ktorých veľkosť sa dá meniť, a prepínať medzi režimami Štandardná, Vedecká, Programátor, Výpočet dátumu a Konvertor.


Ak chcete začať, vyberte tlačidlo Štart potom vyberte položku Kalkulačka v zozname aplikácií.

čo je nové v kalkulačke vo windowse 10
čo je nové v kalkulačke vo windowse 10
Prepínanie režimov

Použite režimŠtandardná na základné matematické funkcie, Vedecká na pokročilé výpočty, Programátor na binárny kód, Výpočet dátumu na prácu s dátumami a Konvertor na konverziu merných jednotiek.
Ak chcete medzi režimami prepínať, vyberte tlačidloPonuka. Keď prepnete režim, aktuálna kalkulačka sa vymaže, no uloží sa história a pamäť.

čo je nové v kalkulačke vo windowse 10
čo je nové v kalkulačke vo windowse 10
Pamäť

V režimoch Štandardná, Vedecká a Programátor môžete čísla ukladať do pamäte. V histórii sa ukladajú všetky rovnice vypočítané od otvorenia aplikácie.
– Ak chcete do pamäte uložiť nové číslo, vyberte možnosť MS.
– Ak chcete číslo načítať z pamäte, vyberte možnosť MR.
– Ak chcete zobraziť zoznam pamäte, vyberte možnosť M alebo zmeňte veľkosť okna tak, aby zobrazovalo zoznamy Pamäť a História na bočnej strane.
– Ak chcete číslo pridať do pamäte alebo ho odtiaľ odobrať, vyberte možnosť M+ alebo M-.
– Ak chcete pamäť vymazať, vyberte možnosť MC.
Kalkulačka so zoznamom pamäte

čo je nové v kalkulačke vo windowse 10
čo je nové v kalkulačke vo windowse 10
Klávesové skratky

Kalkulačka má numerické klávesové skratky, ktoré vám dokážu pri práci na stolnom PC zjednodušiť život. Stlačením znaku zavináča @ vypočítate druhú odmocninu alebo stlačením klávesov Ctrl + L vymažete pamäť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *