ஒரு கட்டண இணைப்பு என்றால் என்ன?

AS: மீட்டர் இணைப்பு அது தொடர்புடைய ஒரு தரவு எல்லை உண்டு என்று ஒரு இணைய இணைப்பாகும். இயல்பாக மீட்டர் அளவு போன்ற மொபைல் தரவு இணைப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. WiFi பிணைய இணைப்புகளை மீட்டர் இருக்கிறது, ஆனால் இயல்பாக இல்லை. விண்டோஸ் சில பயன்பாடுகள் மற்றும் அம்சங்கள் உங்கள் தரவு பயன்பாடு குறைக்க உதவும் மீட்டர் இணைப்பு வித்தியாசமாக நடந்து.


மீட்டர் என ஒரு WiFi பிணைய இணைப்பு அமைக்க:
தொடக்க> அமைப்புகள்> நெட்வொர்க் & இணைய தேர்ந்தெடுக்கவும்.
தேர்வு, WiFi> மீட்டர் இணைப்பு அமை மேம்பட்ட விருப்பங்கள்>.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.