అంశాలను పఠన జాబితా నుండి microsoft edgeకు తరలించండి

అంశాలను పఠన జాబితా నుండి Microsoft Edgeకు తరలించండి

Microsoft Edgeలో అంతర్నిర్మిత పఠన జాబితా ఉంది, Windows 10లో కొత్త బ్రౌజర్. Windows 8.1లో మీరు పఠన జాబితా అప్లికేషన్‌ని ఉండి, ఇప్పుడు మీరు Windows 10కు అప్‌గ్రేడ్ చేసి ఉంటే, పాత అప్లికేషన్ నుండి అంశాలను Microsoft Edgeకు తరలించండి.
పఠన జాబితా అప్లికేషన్‌లో, Microsoft Edgeలో తెరవాల్సిన అంశాన్ని ఎంచుకోండి. (అది మరొక బ్రౌజర్‌లో తెరవబడితే, ముందుగా ప్రారంభంకు వెళ్లి, ఆపై సెట్టింగ్‌లు > సిస్టమ్ > డిఫాల్ట్ అనువర్తనాలు Microsoft Edgeని మీ డిఫాల్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ వలె మార్చండి.)


Microsoft Edgeలో, నక్షత్రం చిహ్నాన్ని ఎంచుకుని, ఆపై పఠన్ జాబితాని ఎంచుకోండి, ఆపై జోడించు ఎంచుకోండి.

అంశాలను పఠన జాబితా నుండి microsoft edgeకు తరలించండి
అంశాలను పఠన జాబితా నుండి microsoft edgeకు తరలించండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.