thay đổi lưu vị trí cho game dvr trên pc của tôi

Clip Trò chơi DVR và ảnh chụp màn hình của tôi được lưu ở đâu trong Windows 10?

Để tìm clip trò chơi và ảnh chụp màn hình từ Game DVR, hãy chọn nút Bắt đầu Nút Bắt đầu có logo Windows , chọn ứng dụng Xbox Logo Xbox hình chữ X trên hình cầu trong menu Bắt đầu, rồi đi tới Cài đặt Biểu tượng Cài đặt hình bánh răng > Game DVR > Lưu ảnh chụp rồi chọn Mở thư mục.


Để thay đổi vị trí lưu clip trò chơi, hãy sử dụng File Explorer để di chuyển thư mục Ảnh chụp đến bất cứ nơi nào bạn muốn trên PC. Game DVR sẽ vẫn tiếp tục lưu clip trò chơi và ảnh chụp màn hình trong thư mục đó ở bất cứ nơi nào bạn đặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *