giải mã tệp được mã hóa từ một tổ chức

Loại bỏ bảo vệ khỏi tệp công việc

Nếu tổ chức của bạn sử dụng Windows information protection, tệp công việc và trang web nội bộ của bạn sẽ được mã hóa để bảo vệ chúng khỏi những con mắt tò mò. Tính năng bảo vệ này sẽ xáo trộn dữ liệu trong các tệp để chỉ bạn hoặc những người khác trong tổ chức mới có thể xem các dữ liệu đó.


Có một vài cách để bạn có thể dễ dàng nhận dạng nội dung công việc. Trong File Explorer, trong cột Quyền sở hữu tệp, bạn sẽ thấy contoso.com, trong đó “contoso” là tên của tổ chức bạn. Ngoài ra, trên trang web nội bộ trong Microsoft Edge, bạn sẽ thấy biểu tượng cái cặp ở trên cùng bên phải của trang.
Đôi khi bạn có thể bị chặn không cho mở tệp được mã hóa bằng ứng dụng bởi vì ứng dụng đó không phải do tổ chức của bạn quản lý.
Một số tổ chức cho phép người dùng thay đổi tệp từ công việc sang cá nhan theo cách thủ công. Để thay đổi tệp công việc sang cá nhân, hãy nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) tệp và chọn Quyền sở hữu tệp > Cá nhân. Ngược lại, bạn có thể thay đổi tệp cá nhân thành tệp công việc bằng cách chọn Quyền sở hữu tệp > Công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *