windows ডিফেণ্ডাৰৰ সৈতে আপোনাৰ windows 10 pc সুৰক্ষিত কৰক

Windows 10 PC-ক কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব

Security Essentials ক’ত?

যদি আপোনাৰ Windows 10 আছে, তেন্তে আপুনি Microsoft Security Essentials লাভ কৰিব নোৱাৰে৷ কিন্তু আপোনাক ইয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো আপোনাৰ ইতিমধ্যে Windows ডিফেণ্ডাৰ আছে, যি একে স্তৰৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে৷


অনুসন্ধান দণ্ডিকাত, টাইপ কৰক Windows ডিফেণ্ডাৰ৷
অনুসন্ধান ফলাফলসমূহত থকা Windows ডিফেণ্ডাৰ লওক৷ আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ আৰু ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ স্তৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব৷

windows ডিফেণ্ডাৰৰ সৈতে আপোনাৰ windows 10 pc সুৰক্ষিত কৰক
windows ডিফেণ্ডাৰৰ সৈতে আপোনাৰ windows 10 pc সুৰক্ষিত কৰক

Windows ডিফেণ্ডাৰ অন বা অফ কৰক

Windows 10-ত, Windows ডিফেণ্ডাৰ সদায়েই অন থাকে আৰু আপোনাৰ PC-ক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ সদায়েই কাম কৰে৷ আপুনি যদি অন্য এণ্টি-ভাইৰাছ এপ্প্ স্থাপন কৰে তেন্তে ই নিজে-নিজেই অফ হ’ব৷
আপুনি যোগ কৰা ফাইলসমূহ স্কেন কৰিবলৈ বা আপোনাৰ PC-ত চলাবলৈ ডিফেণ্ডাৰে ৰিয়েল-টাইম সুৰক্ষা ব্যৱহাৰ কৰে৷ ছেটিংছ > আপডেট আৰু নিৰাপত্তা > Windows ডিফেণ্ডাৰলৈ গৈ ছেটিংছ > আপডেট & সুৰক্ষা > Windows ডিফেণ্ডাৰ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *