khusela ei-windows 10 pc yakho ngesikhuseli se-windows

Indlela yokukhusela i-Windows 10 PC yakho

Where’s Security Essentials?

Ukuba une-Windows 10, awunako ukufumana iiMfuneko zoKhuseleko ze-Microsoft. Kodwa akuyidingi, kuba sele unaso isiKhuseli se-Windows, esinikela iqondo elifanayo lokhuseleko.


Kwibha yokhangelo, chwetheza Isikhuseli se-Windows.
Khetha Isikhuseli se-Windows kwiziphumo. Uza kukwazi ukujonga ikhompyutha yakho neqondo lakho lokhuseleko lwevayirasi.

khusela ei-windows 10 pc yakho ngesikhuseli se-windows
khusela ei-windows 10 pc yakho ngesikhuseli se-windows

Turn Windows Defender on or off

Kwi-Windows 10, isiKhuseli se-Windows isoloko ilayitile yaye isoloko isebenza ukukhusela i-PC yakho. Iza kuzicima ngokwayo ukuba usafakela olunye usetyenziso lweantivayirasi.
Isikhuseli sisebenzisa ukhuseleko lwexesha lenene ukuskena iifayile ozongezayo okanye ozisebenzisayo kwi-PC yakho. Cima ukhuseleko lwexesha lenene okwexeshana ngokuya kwiiSetingi > Uhlaziyo nokhuseleko > Isikhuseli se-Windows

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *