chraňte svůj počítač s windows 10 programem windows defender

Program Windows Defender je antispywarový software, který je dodáván se systémem Windows. Pokud je program aktivován, spouští se automaticky. Použitím antispywarového softwaru můžete chránit počítač proti spywaru a dalšímu potenciálně nežádoucímu softwaru. Spyware se může bez vašeho vědomí nainstalovat do počítače kdykoli se připojíte k Internetu. K infikování vašeho počítače může také dojít při instalaci některých programů z disku CD, DVD nebo jiného vyměnitelného média. Spyware může být naprogramován také tak, aby se spustil v neočekávaném čase, nejen ihned po instalaci.

Program Windows Defender nabízí dva způsoby ochrany před infikováním počítače spywarem:

Ochrana v reálném čase.‍‍ Program Windows Defender uživatele varuje, když se spyware pokouší nainstalovat nebo spustit v počítači. Upozorní také, když se programy pokusí změnit důležitá nastavení systému Windows.

Možnosti prohledávání. Program Windows Defender lze použít k vyhledávání spywaru, který by mohl být nainstalován v počítači, k plánování prohledávání v pravidelných intervalech a k automatickému odstraňování softwaru, který je zjištěn v průběhu prohledávání.

Při použití programu Windows Defender je důležité pracovat s aktuálními definicemi. Definice jsou soubory, které fungují jako neustále se rozšiřující encyklopedie možných zdrojů ohrožení. Program Windows Defender používá definice k informování uživatele o možných rizicích, pokud zjistí, že prověřovaný software je spyware nebo jiný potenciálně nežádoucí software. Aby byly definice co nejaktuálnější, spolupracuje program Windows Defender se službou Windows Update a automaticky instaluje nově vydané definice. Program Windows Defender můžete také nastavit tak, aby před prohledáváním prověřil online existenci aktualizovaných definicí. Informace o udržování aktuálních definicí a ručním stažení nejnovějších definicí naleznete v tématu Udržování definicí programu Windows Defender v aktuálním stavu.

Spusťte program Windows Defender takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Defender a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Defender.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *