dešifrování zašifrovaného souboru od organizace

Odebrání ochrany z pracovního souboru

Pokud vaše organizace používá Windows Information Protection, vaše pracovní soubory a interní weby se zašifrují, aby byly chráněné před nežádoucím nahlížením. Tato ochrana zašifruje data v souborech tak, abyste se na ně mohli podívat jenom vy nebo jiní uživatelé ve vaší organizaci.


Existuje několik způsobů, jak můžete snadno rozpoznat pracovní obsah. V Průzkumníku souborů uvidíte ve sloupci Vlastnictví souboru „contoso.com“, kde „contoso“ je název vaší organizace. Kromě toho na interních webech v Microsoft Edgi uvidíte symbol aktovky vpravo nahoře na stránce.
V některých případech vám může být zabráněno v otevírání šifrovaných souborů v aplikaci, protože tato aplikace není spravována vaší organizací.
Některé organizace umožňují uživatelům ručně změnit soubor z pracovního na osobní. Pokud chcete změnit pracovní soubor na osobní, stiskněte a podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem na) soubor a vyberte Vlastnictví souboru > Osobní. Osobní soubor můžete naopak změnit na pracovní tak, že vyberete Vlastnictví souboru > Pracovní.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *