vytvoření webové poznámky v microsoft edgi

Vytvoření webové poznámky v Microsoft Edgi

Funkce Webová poznámka v Microsoft Edgi umožňuje psát, čmárat, kreslit nebo zvýrazňovat cokoliv na webových stránkách.

vytvoření webové poznámky v microsoft edgi
vytvoření webové poznámky v microsoft edgi

Vyberte Microsoft Edge a přejděte na stránku, na kterou chcete psát.
Vyberte Vytvořit webovou poznámku a pak vyberte Pero (2), Zvýrazňovač (3) nebo Přidat poznámku (5) a vyznačte na stránce, co chcete. Vyberte Posunout (1), pokud se chcete po stránce pohybovat, nebo Vymazat (4), pokud chcete značky nebo poznámky odstranit.

Webovou poznámku můžete uložit nebo nasdílet. Můžete také vybrat Vystřihnout (6) a zkopírovat si část stránky s označením do schránky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *