tạo ghi chú web trong microsoft edge

Tạo Ghi chú web trong Microsoft Edge

Ghi chú web trong Microsoft Edge cho phép bạn viết, vẽ hình tượng trưng, vẽ hoặc tô sáng trên trang web.
Chọn Microsoft Edge trên thanh tác vụ của bạn và truy cập vào trang bạn muốn viết.
Chọn Tạo ghi chú web sau đó chọn Bút (2), Tô sáng (3), hoặc Thêm ghi chú (5) để đánh dấu trang. Chọn Miết (1) để di chuyển xung quanh trang và Xóa (4) để xóa đánh dấu hoặc ghi chú.

tạo ghi chú web trong microsoft edge
tạo ghi chú web trong microsoft edge

Lưu hoặc chia sẻ Ghi chú web của bạn hoặc chọn Kẹp (6) để sao chép một phần của trang được đánh dấu vào bảng tạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *