תקן חיבורים להתקני שמע של bluetooth ולצגים אלחוטיים ב-windows 10

חל על Windows 10

אם הקשה על הלחצן ’התחבר’ במרכז הפעולות אינה מסייעת לאיתור ההתקן שלך, נסה זאת:
ודא שהתקן Windows שברשותך תומך ב- Bluetooth ושהוא מופעל. לחצן Bluetooth יופיע במרכז הפעולות.
אם אינך רואה את לחצן Bluetooth, נסה לעדכן את מנהל ההתקן של ההתקן. כך תעשה זאת: עבור אל ’התחל’, הזן ’מנהל ההתקנים’, בחר אותו מרשימת התוצאות ולאחר מכן, 'מנהל ההתקנים' אתר את ההתקן שלך, לחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני (או לחץ והחזק אותו), בחר באפשרות ’עדכון תוכנת מנהל התקן’, בחר באפשרות ’חפש אוטומטית אחר תוכנת מנהל התקן מעודכנת’ ולאחר מכן בצע את שאר השלבים.
אם ה- Bluetooth מופעל וההתקן מעודכן, אך ההתקן עדיין לא פועל, נסה להסיר את ההתקן ולשייך אותו מחדש. כך תעשה זאת: עבור אל ’התחל’, הזן ’התקנים’, בחר באפשרות Bluetooth, בחר את ההתקן, בחר ’הסר התקן’ ולאחר מכן נסה שוב לשייך אותו.


ודא שהתקן השמע התומך ב- Bluetooth מופעל וניתן לגילוי. בדיקה זו מתבצעת בדרך שונה בכל התקן, לכן עיין במידע שצורף להתקן שלך או עבור

התקני Miracast

אם הקשה על הלחצן ’התחבר’ במרכז הפעולות אינה מסייעת לאיתור ההתקן שלך, נסה זאת:
כדי לוודא שהתקן Windows שברשותך תומך ב- Miracast, עיין במידע הנלווה להתקן או עבור אל אתר האינטרנט של היצרן.
ודא שה- Wi-Fi מופעל.
ודא שהצג שבו ברצונך להקרין תומך ב- Miracast ושהוא מופעל. אם לא, תזדקק למתאם Miracast (לעתים נקרא 'פלאג') שמתחבר ליציאת HDMI.

התקני WiGig

אם הקשה על הלחצן ’התחבר’ במרכז הפעולות אינה מסייעת לאיתור ההתקן שלך, נסה זאת:

ודא שהתקן Windows שברשותך תומך ב- WiGig ושהוא מופעל. אם המחשב שלך תומך ב- WiGig, תראה את לחצן WiGig תחת 'הגדרות' > ’מצב טיסה’.

ודא שהצג תומך ב- WiGig. אם לא, תזדקק לתחנת עגינה של WiGig.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *