sửa kết nối với thiết bị âm thanh bluetooth và màn hình không dây trong windows 10

Sửa kết nối với thiết bị âm thanh Bluetooth và màn hình không dây

Âm thanh Bluetooth

Nếu nhấn nútKết nối trong trung tâm hành động mà bạn không tìm thấy thiết bị của mình, hãy thử cách sau:
Đảm bảo thiết bị Windows của bạn hỗ trợ Bluetooth và Bluetooth đã bật. Bạn sẽ thấy nút Bluetooth trong trung tâm hành động.


Nếu bạn không thấy nút Bluetooth, hãy thử cập nhật trình điều khiển trên thiết bị của bạn. Sau đây là cách thực hiện: Đi tới Bắt đầu, nhập Trình quản lý Thiết bị, chọn từ danh sách kết quả, rồi sau đó, trong Trình quản lý Thiết bị, tìm thiết bị của bạn, bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) vào thiết bị, chọn Cập nhật Phần mềm Trình điều khiển, chọn Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển đã cập nhật, rồi làm theo các bước còn lại.
Nếu đã bật Bluetooth và trình điều khiển cập nhật nhưng thiết bị của bạn vẫn không hoạt động, hãy thử xóa và ghép nối lại thiết bị. Sau đây là cách thực hiện: Đi tới Bắt đầu, nhập Thiết bị chọn Bluetooth, chọn thiết bị, chọn Xóa thiết bị, rồi thử ghép nối lại.
Đảm bảo rằng thiết bị âm thanh hỗ trợ Bluetooth đã bật và có thể phát hiện. Cách làm sẽ thay đổi theo thiết bị, vì thế hãy kiểm tra thông tin đi kèm với thiết bị hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất.

Thiết bị Miracast

Nếu nhấn nútKết nối trong trung tâm hành động mà bạn không tìm thấy thiết bị của mình, hãy thử cách sau:
Đảm bảo thiết bị Windows của bạn hỗ trợ Miracast bằng cách kiểm tra thông tin đi kèm với thiết bị hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất.
Đảm bảo đã bật Wi-Fi.
Đảm bảo màn hình bạn muốn chiếu có hỗ trợ Miracast và Miracast đã bật. Nếu không, bạn cần bộ điều hợp Miracast (đôi khi được gọi là “thiết bị kết nối”) cắm vào cổng HDMI.

Thiết bị WiGig

Nếu nhấn nútKết nối trong trung tâm hành động mà bạn không tìm thấy thiết bị của mình, hãy thử cách sau:
Đảm bảo thiết bị Windows của bạn hỗ trợ WiGig và WiGig đã bật. Nếu PC của bạn hỗ trợ WiGig, bạn sẽ thấy nút WiGig trong Thiết đặt > Chế độ máy bay.
Đảm bảo màn hình hỗ trợ WiGig. Nếu không, bạn cần chân đế WiGig.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *