តើ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​សម​កាល​កម្ម​ការ​កំណត់​របស់​ខ្ញុំ​ក្នុង windows 10 ដោយ​របៀប​ណា?

អំពី​ការ​កំណត់​សម​កាល​កម្ម​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10

នៅ​ពេល​សម​កាល​កម្ម​បើក Windows តាម​ដាន​ការ​កំណត់​ដែល​អ្នក​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ហើយ​ធ្វើ​ការ​កំណត់​ជូន​អ្នក​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 ទាំង​អស់​របស់​អ្នក។
អ្នក​អាច​ជ្រើស​រើស​ធ្វើ​សម​កាល​កម្ម​វត្ថុ​ដូចជា​ការ​កំណត់​កម្មវិធី​រុករក​វិប ពាក្យ​សម្ងាត់ និង​ផ្ទៃ​ពណ៌។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បើក ការ​កំណត់ Windows ផ្សេង​ទៀត

Windows ធ្វើ​សម​កាល​កម្ម​ការ​កំណត់​ឧបករណ៍​ខ្លះ (សម្រាប់​វត្ថុ​ដូចជា​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ព និង​ជម្រើស​កណ្ដុរ) ការ​កំណត់​កម្មវិធី​រុករក​ឯកសារ និង​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​ការ​ជូន​ដំណឹង។
ដើម្បី​ឱ្យ​ការ​ធ្វើ​សម​កាល​កម្ម​ដំណើរការ អ្នក​ត្រូវការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល Windows 10 ជាមួយ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក (ឬ​ត​ភ្ជាប់​គណនី Microsoft របស់​អ្នក​ទៅ​នឹង​គណនី​ការងារ ឬ​គណនី​សាលា​រៀន​របស់​អ្នក) លើ​ឧបករណ៍​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​រក្សា​ឱ្យ​មាន​សម​កាល​កម្ម។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស ការ​កំណត់​សម​កាល​កម្ម មិន​អាច​ប្រើ​បាន​លើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ទេ អង្គភាព​របស់​អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​អនុញ្ញាត​លក្ខណៈ​ពិសេស​នេះ។

តើ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​សម​កាល​កម្ម​ការ​កំណត់​របស់​ខ្ញុំ​ក្នុង windows 10 ដោយ​របៀប​ណា?
តើ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​សម​កាល​កម្ម​ការ​កំណត់​របស់​ខ្ញុំ​ក្នុង windows 10 ដោយ​របៀប​ណា?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *