ກວດຫາການອັບເດດ​ໃນ windows 10

ຂ້ອຍຈະອັບເດດ Windows 10 ແນວໃດ?

Windows 10 ກວດຫາການອັບເດດເປັນໄລຍະ ສະນັ້ນທ່ານ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ. ​ເມື່ອ​​ການ​ອັບ​ເດດ​ມີ​ໃຫ້, ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ດາວ​ໂຫຼ​ດ ​ແລະ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ອັດຕ​ະ​ໂນ​ມັດ — ​ເຊິ່ງຮັກສາ​ໃຫ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃໝ່​ລ້າສຸດ​ດ້ວຍ​ຄຸນສົມບັດ​ໃຊ້​ງານ​​ລ້າ​ສຸດ.


​ເພື່ອກວດຫາການອັບເດດດຽວນີ້, ​ໃຫ້​ໄປ​ຫາ ການຕັ້ງຄ່າ > ອັບເດດ ແລະຄວາມປອດໄພ > ການ​ອັບ​ເດດ Windows. ​ຈາກ​ນັ້ນ ເລືອກ ກວດ​ຫາ​ການ​ອັບ​ເດດ. ຖ້າ​ການ​ອັບ​ເດດ Windows ບອກ​ວ່າ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີຂອງ​ທ່ານ​ໃໝ່​ລ້າ​ສຸດ, ທ່ານ​ມີ​ທຸກ​ການ​ອັບ​ເດດທີ່​ມີ​ໃຫ້​ໃນປະຈຸ​ບັນ​ແລ້ວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *