kunanyachiykuna windows 10 kaqpi chiqaqchay

Windows 10 kunanyachiy

Windows 10 sapa kuti kunanyachiykunata chiqaqchan chanta mana kayta tiyayta kankichu. Mayk’aq huk kunanyachiyta llamkan, kikillan uraykachisqan chaymanta churasqan — PC kaqniyki musuq caracteristicakunawan tiyachkan.


Kunan kunanyachiykunata chiqaqchaypaq, riy kayta Tupachiynin > Kunanyachiy & harkasqa > Windows Update, chaymanta akllay Kunanyachiykunata chiqaqchay. Sichus Windows Update PC kaqniyki musuqlla kan, llapa kunanyachiykuna tiyanki chayta kunanlla llamkanku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *