​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ການ​ລົງ​ຊື່​ເຂົ້າ​​ໃຊ້​ແອັບ xbox

​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ການ​ລົງ​ຊື່​ເຂົ້າ​​ໃຊ້​ແອັບ Xbox

ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ບັນຫາ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຊື່​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ແອ​ັບ Xbox, ນີ້​ແມ່ນ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ທ່ານ​ສາມາດ​ລອງ.
ຮັບປະກັນ​ວ່າທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ​ແລ້ວ.
​ໄປ​ຫາ Xbox.com ​ແລະ​ລົງ​ຊື່​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ຢູ່​ບ່ອນ​ນັ້ນ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ວ່າການ​ບໍລິການ Xbox ​ເປີດ​ ​ແລະ​ແລ່ນ​ໃຊ້​ງານຢູ່ ​ແລະ ທ່າ​ນບໍ່​ມີ​ບັນຫາ​ໃດໆ​ກັບ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ.


​ໃນ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ,​​ ​ໃຫ້​ໄປ​ຫາ ​ເລີ່​ມຕົ້ນ > ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ > ​ເວລາ ​ແລະພາສາ. ຢູ່​ລຸ່ມ ວັນທີ ແລະເວລາ , ຮັບປະກັນວ່າ ຕັ້ງເວລາໂດຍອັດຕະໂນມັດ ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ເປີດ​ຢູ່.
ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ຕົວ​ໃດ​ໃນ​ຕົວ​ເລືອກ​ອື່ນ​ໃຊ້​ໄດ້ຜົນ, ​ໃຫ້​ໄປ​ຫາ ​ເລີ່​ມຕົ້ນ > ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ > ບັນຊີ ​ ແລະ​ຊອກບັນຊີ Microsoft ທີ່​ທ່ານ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ລົງ​ຊື່​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ໃນ​ແອັບ Xbox, ​ແລະ​ເລືອກ ​​ເອົາ​ອອກ. ຈາກ​ນັ້ນ​ກັບ​ໄປ​ຫາ​ແອັບ Xbox ​ແລະ​ລົງ​ຊື່​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ດ້ວຍ​ບັນຊີ Microsoft ທີ່ທ່ານ​ຫາ​ກໍ່​ເອົາ​ອອກ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *