додавање игра во списокот со игри на апликацијата xbox

Прикачување на Старт

Појдете во Старт > Xbox > Мои игри и изберете го знакот плус.

додавање игра во списокот со игри на апликацијата xbox
додавање игра во списокот со игри на апликацијата xbox

Ако играта не е наведена, веројатно не е прикачена на менито Старт. Појдете во Старт > Сите апликации, кликнете со десното копче на играта и изберете Прикачи на Старт. (Како алтернативна опција, може да додадете брз пристап наместо тоа. Погледнете ја картичката Друго.)
Во апликацијата Xbox, изберете го копчето Освежи, па изберете го знакот плус. Изберете ја играта, па изберете Додај ги избраните игри.

Додавање брзи пристапи

Појдете во Старт > Xbox > Мои игри и изберете Додај игра од компјутерот. Ако играта не е наведена и не сакате да ја додадете во менито Старт, додајте брз пристап наместо тоа.
Појдете во Старт > File Explorer и внесете „%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs“ во адресната лента, па притиснете го копчето Enter.
Во папката Програми, кликнете со десното копче на празниот простор и изберете Ново, па изберете Брз пристап и следете ги инструкциите на екранот.
Отворете ја апликацијата Xbox и изберете го копчето Освежи, па изберете го знакот плус. Изберете ја играта, па изберете Додај ги избраните игри.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.