каде ми е печатачот во windows 10 mobile?

Каде ми е печатачот во Windows 10 Mobile?

Не може да го најдете печатачот на списокот? Проверете дали е вклучен и поврзан на истата Wi-Fi мрежа како и телефонот. Доколку сѐ уште не може да го најдете печатачот, проверете дали е компатибилен со Windows 10 Mobile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *