компьютертоо оролтын хэл хэрхэн нэмэх вэ?

Хэрхэн таны компьютер руу оруулах хэл нэмэх

Хэрэв таны дэлгэц хэлийг нь чансаанд таны компьютерт Оролтын хэл нэмнэ
Тохиргоо> Time & хэл> бүсийн & хэл яв.
Хэлээ нэмнэ сонгоно.
Хэрэв та, жагсаалтаас ашиглах ашиглахыг хүсэж байгаа бөгөөд бүс нутгийн хувилбарыг сонгохыг хүссэн хэлээ сонгоно уу. Таны татаж нэн даруй эхлэх болно.


Хэрэв таны дэлгэц хэлийг нь чансаанд

Тохиргоо> Time & хэл> бүсийн & хэл яв.
Дараа нь анхдагчаар багц сонгох нь таны хэлний аль нэгийг сонгоно уу.

компьютертоо оролтын хэл хэрхэн нэмэх вэ?
компьютертоо оролтын хэл хэрхэн нэмэх вэ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *