postup přidání jazyka zadávání do počítače

Přidání jazyka zadávání do počítače

Přejděte na Nastavení > Čas a jazyk > Oblast a jazyk.

Vyberte Přidat jazyk.

V seznamu vyberte jazyk, který chcete použít, a potom vyberte verzi oblasti, kterou chcete použít. Stahování začne okamžitě.

Nastavení jazyka zobrazení

Přejděte na Nastavení > Čas a jazyk > Oblast a jazyk.

Vyberte jeden ze svých jazyků a pak zvolte Nastavit jako výchozí.

postup přidání jazyka zadávání do počítače
postup přidání jazyka zadávání do počítače

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *