microsoft edge дээрх вэб хөтчийн түүхийг харах эсвэл устгах

Windows 10

Таны вэб хөтчийн түүх гэдэг нь таныг компьютер дээрээ вэб үзэх үед зочилсон вэбсайт, маягт бөглөхөд оруулсан мэдээлэл, нууц үг зэргийг Microsoft Edge санаж аваад компьютер дээр хадгалсан мэдээлэл юм.
Вэб хөтчийн түүхээ харах бол, Төв > Түүхийг сонго. Устгах бол Бүх түүхийг арилгахыг сонгоод компьютероосоо устгамаар байгаа өгөгдөл, файлаа сонгоод Арилгахыг сонгоно.

Windows 10 Mobile

Таны вэб хөтчийн түүх гэдэг нь таныг төхөөрөмж дээрээ вэб үзэх үед зочилсон вэбсайт, маягт бөглөхөд оруулсан мэдээлэл, нууц үг зэргийг Microsoft Edge санаж аваад компьютер дээр хадгалсан мэдээлэл юм.
Вэб хөтчийн түүхээ харах бол, Бусад үйлдэл > Төв > Түүхийг сонго. Устгах бол Бүх түүхийг арилгахыг сонгоод устгамаар байгаа өгөгдөл, файлын төрлөө сонгоод Арилгахыг сонгоно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *