xem hoặc xóa lịch sử duyệt trong microsoft edge

windows 10

Lịch sử duyệt web của bạn là những thông tin mà Microsoft Cạnh nhớ – bao gồm cả mật khẩu, thông tin mà bạn đã nhập vào biểu mẫu, và các trang web bạn đã truy cập – và các cửa hàng trên một máy tính khi bạn duyệt web.
Để xem lịch sử duyệt web của bạn, chọn Hub> History. Để xóa nó, bạn chọn Clear tất cả lịch sử, chọn loại dữ liệu hoặc tập tin mà bạn muốn loại bỏ từ máy tính của bạn, sau đó chọn Clear.

Windows 10 Mobile

Lịch sử duyệt web của bạn là những thông tin mà Microsoft Cạnh nhớ – bao gồm cả mật khẩu, thông tin mà bạn đã nhập vào biểu mẫu, và các trang web bạn đã truy cập – và các cửa hàng trên một thiết bị khi bạn duyệt web.
Để xem lịch sử duyệt web của bạn, hãy chọn hành động> Hub> History. Để xóa nó, bạn chọn Clear tất cả lịch sử, chọn loại dữ liệu hoặc tập tin mà bạn muốn xóa, sau đó chọn Clear.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *