microsoft edge дээр нууц үг сануул

Нэвтэрч орох шаардлагатай вэб сайтад зочлоход, Microsoft Edge-с таны хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг санах эсэхийг асууна. Дараагийн удаа вэб сайтаар зочлоход Microsoft Edge таны хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг бөглөнө. Нууц үг санах тохиргоо өгөгдмөлөөр идэвхтэй байдаг.

Идэвхгүй болгохдоо:
Microsoft Edge хөтөч дээр Бусад үйлдэл (…) > Тохиргоо > Дэвшилтэт тохиргоо харах.
Нууц үг хадгалахыг санал болгох тохиргоог Идэвхгүй болго.
Тэмдэглэл: Энэ нь урьд хадгалсан нууц үгийг устгахгүй. Устгах бол Тохиргоо дотроос Юу арилгахаа сонго хэсэгт Вэб үзсэн өгөгдлийг арилга, мөн Нууц үгсийг сонгоно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *