nhớ mật khẩu trong microsoft edge

Khi bạn truy cập một trang web yêu cầu bạn phải đăng nhập, Microsoft Edge sẽ hỏi xem bạn có muốn ghi nhớ tên người dùng và mật khẩu của mình không. Lần tiếp theo bạn truy cập trang web, Microsoft Edge sẽ hoàn tất việc điền thông tin tài khoản của bạn.

Chức năng lưu mật khẩu được bật theo mặc định, nhưng dưới đây là cách bật hoặc tắt chức năng đó:
Trong trình duyệt Microsoft Edge, chọn Tác vụ khác (…) > Cài đặt > Xem Cài đặt Nâng cao.
Chuyển Đề nghị lưu mật khẩu thành Tắt.
Lưu ý: Thao tác này không xóa mật khẩu đã lưu trước đó. Để làm việc đó, hãy đi tới Cài đặt, chọn Chọn nội dung sẽ xóa trong phần Xóa dữ liệu duyệt web, rồi chọn Mật khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *