zapamatování hesel v prohlížeči microsoft edge

Zapamatování hesel v prohlížeči Microsoft Edge

Když navštívíte web, který vyžaduje přihlášení, Microsoft Edge se zeptá, jestli chcete, aby si pamatoval vaše uživatelské jméno a heslo. Až tento web navštívíte příště, Microsoft Edge automaticky doplní informace o vašem účtu. Ukládání hesla je ve výchozím nastavením zapnuté. Pokud ho ale chcete ručně zapnout nebo vypnout, je to snadné:
V prohlížeči Microsoft Edge zvolte Další akce (…) > Nastavení > Zobrazit upřesňující nastavení.


Přepněte Nabízet možnost uložení hesla na Vypnuto.
Poznámka: Dřív uložená hesla se tím neodstraní. Pokud byste je chtěli odstranit, přejděte na Nastavení, vyberte Zvolte, co chcete vymazat v části Vymazat údaje o procházení a pak zvolte Hesla.

Vytvořte silné heslo

Silná hesla brání neautorizovaným uživatelům v přístupu k souborům, programům a jiným prostředkům a musí být obtížné je uhádnout nebo překonat. Dobré heslo:
Je dlouhé alespoň osm znaků.
Neobsahuje vaše uživatelské jméno, skutečné jméno ani název společnosti.
Neobsahuje úplné slovo.
Výrazně se odlišuje od předchozích hesel.
Obsahuje velká písmena, malá písmena, čísla a symboly.

Heslo může splňovat všechna uvedená kritéria, a přesto může být slabé. Například heslo Mam3stenata! sice splňuje všechna uvedená kritéria pro silné heslo, ale je slabé, protože obsahuje úplná slova. Heslo M4m 3 st3n4t4! je silnější variantou, protože jsou v něm nahrazena některá písmena z úplných slov číslicemi a heslo také obsahuje mezery.

Následující tipy vám pomohou zapamatovat si silné heslo.

Vytvořte zkratku z informace, kterou si snadno zapamatujete. Vyberte si například slovní spojení, které je pro vás významné, jako třeba Můj syn se narodil 12. prosince 2004. Toto slovní spojení vezměte jako vodítko a jako heslo můžete použít Mssn12/12/04.

Nahraďte písmena či slova ze snadno zapamatovatelného slovního spojení číslicemi, symboly a pravopisnými chybami. Například slovní spojení Můj syn se narodil 12. prosince 2004 se může po náhradě změnit na Mujsin $en4rodil 12/12/04 (v heslu je možné používat mezery).

Spojte heslo s oblíbenou zálibou či sportem. Ze slovního spojení Rád hraji fotbal může vzejít například [email protected]()tbal.

Máte-li pocit, že je pro zapamatování nutné si heslo zapsat, neoznačujte jej jako heslo a uchovávejte jej na bezpečném místě.

Kategorie znaků
Příklady
Velká písmena
A, B, C
Malá písmena
a, b, c
Číslice
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Symboly na klávesnici (všechny znaky na klávesnici, které nespadají do kategorie písmen či číslic) a mezery
` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ – + = { } [ ] \ | : ; ” ‘ < > , . ? /

3 komentáře u „zapamatování hesel v prohlížeči microsoft edge“

  1. Uvítám tuto službu neboť téměř každý portál má rozlišné požadavky ,a časté “neopodstatněné upgredy”dělají v paměti hokej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *