windows-н хамгаалагчаа ашиглан windows 10 компьютероо хамгаалаарай

Windows 10 компьютероо хэрхэн хамгаалах вэ

Security Essentials хаана байна вэ?

Та Windows 10-тай бол Microsoft-н Security Essentials-г авч чадахгүй. Гэхдээ танд адил түвшний хамгаалалт хийдэг Windows-н хамгаалагч байгаа учир танд хэрэг болохгүй.


Хайлтын мөрөнд Windows-н хамгаалагчийг
бичээд Windows-н хамгаалагчийг гарсан үр дүнгээс сонго. Та вирусын хамгаалалтын түвшин болон компьютероо шалгах боломжтой.

windows-н хамгаалагчаа ашиглан windows 10 компьютероо хамгаалаарай
windows-н хамгаалагчаа ашиглан windows 10 компьютероо хамгаалаарай

Windows хамгаалагчийг идэвхтэй, идэвхгүй болгох

Windows 10-д Windows-н хамгаалагч байнга идэвхтэй байдаг бөгөөд таны компьютерыг хамгаалахаар зогсолтгүй ажилладаг. Та өөр антивирусын програм суулгахад өөрөө идэвхгүй болно.
Таны нэмсэн файлыг шалгах ба компьютер дээр ажиллахдаа хамгаалагч бодит хугацааны хамгаалалт ашигладаг. Бодит хугацааны хамгаалалтыг идэвхгүй болгохдоо Тохиргоо > Шинэчлэлт ба хамгаалалт > Windows-н хамгаалагч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *