windows 10 дахь windows hello

Windows Hello гэж юу вэ?

Windows 10

Windows Hello нь хурууны хээ, нүүр, нүд ээ ашиглан Windows 10 төхөөрөмжүүддээ шууд нэвтрэх илүү хувийн, илүү аюулгүй арга юм. Ихэнх хурууны хээ уншигчтай компьютерүүд Windows Hello-г одоо ашиглахад бэлэн бөгөөд таны нүүр болон нүдний солонгон бүрхүүлийг таньж чадах төхөөрөмжүүд удахгүй таны гарт очно.

Хэрвээ танд Windows Hello-д нийцтэй төхөөрөмж хэрхэн тохируулахыг энд харуулав:

windows 10 дахь windows hello
windows 10 дахь windows hello

Windows 10 Mobile

Windows Hello нь Windows 10 төхөөрөмжид хувийн мэдээллээр нэвтрэх арга юм. Үүгээр таныг таних мэдээлэл болох нүдийг таньж, нууц үг хэрэглэлгүйгээр байгууллагын түвшинд нууцлалаар хангана.
Windows Hello миний мэдээллийг хэрхэн нууцалдаг вэ?
Windows 10 бүхий Lumia утаснууд Windows Hello-г одоо ашиглахад бэлэн бөгөөд нүдний солонгон бүрхүүлийг таньж чадах төхөөрөмжүүд удахгүй таны гарт очно.
Идэвхтэй Эхлэл дээр Бүх програмын жагсаалтыг шүргээд, Тохиргоо > Хэрэглэгчийн бүртгэл > Нэвтрэх сонголтыг нээ.
Тохируулж дууссан бол та төхөөрөмжийнхөө түгжээг нэг мөсөн тайлж чадна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *