windows 10 сайжруулалтыг хойшлуул

Windows 10 сайжруулалтыг хойшлуул

Windows 10-н зарим хувилбаруудад компьютерийг сайжруулахыг хойшлуулж болдог. Хэрвээ та сайжруулалтыг хойшлуулсан бол Windows-н шинэ онцлогуудыг хэдэн сарын турш татаж авч, суурилуулахгүй. Сайжруулалтыг хойшлуулснаар хамгаалалтын шинэчлэлтүүдэд нөлөөлөхгүй. Сайжруулалтыг хойшлуулснаар Windows-н шинэ шинэ онцлогийг нэн даруй авах боломжгүй.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *