கிழக்கு ஆசிய மொழிகளுக்கான மேம்பட்ட உள்ளீட்டு முறை

மேம்பட்ட உள்ளீட்டு முறை விரு

உங்கள் PC-இல் நீங்கள் நிறுவிய கிழக்கு ஆசிய மொழிகளை எழுத, Microsoft உள்ளீட்டு பயன்முறை திருத்தியை (IME) பயன்படுத்தவும்.
உள்ளீட்டு பயன்முறைகளுக்கு மாற, உள்ளீட்டு பயன்முறை குறிப்பானின் வலப்பக்கம்-கிளிக் செய்யவும் IME பேடை திறக்கவும் அல்லது மேலும் IME அமைப்புகளை திறக்கவும். சில மொழிகளுக்கு, அதிக விருப்பங்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள் எ.கா. ஜப்பனீஸ் அகராதி கருவி.

கிழக்கு ஆசிய மொழிகளுக்கான மேம்பட்ட உள்ளீட்டு முறை
கிழக்கு ஆசிய மொழிகளுக்கான மேம்பட்ட உள்ளீட்டு முறை

ஜப்பனீஸ் அகராதியில் வார்த்தையை சேர்க்கவும்

நீங்கள் எழுதுவதை முன்கணிக்க உதவ Bing-ஐப் பயன்படுத்துகின்ற கிளவுட் ஆலோசனையை நீங்கள் இயக்கும் போது, உங்கள் IME-ஆல் கூடுதல் கேண்டிடேட்களைக் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதை இயக்க, உள்ளீட்டு முறை குறிப்பான் மீது வலது-கிளிக் செய்து, பண்புகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பிறகு மேம்பட்ட என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து முன்கணிக்கக்கூடிய உள்ளீடு என்ற தாவலைத் திறக்கவும். கிளவுட் ஆலோசனையைப் பயன்படுத்து என்பதற்குப் பக்கத்திலுள்ள தேர்வுப்பெட்டியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
அகராதியில் ஒரு சொல்லை கைமுறையாகச் சேர்க்க, அமைப்புகள் என்பதற்குச் சென்று, நேரம் மற்றும் மொழி என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இங்கிருந்து, வட்டாரம் & மொழி என்பதற்குச் சென்று, ஒரு மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், எடுத்துக்காட்டாக ஜப்பானிய மொழி (日本語 ). விருப்பங்கள் என்பதைத் தேர்வு செய்யவும். இப்போது புதிய சொல்லை மற்றும் அதன் அர்த்தத்தைச் சேர்க்கவும் அல்லது பயனர் அகராதி கருவியைப் பயன்படுத்தி ஏற்கனவே உள்ள சொல்லைத் திருத்தவும்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *