microsoft edge’да күзәтү тарихын карау яки бетерү

Windows 10

Күзәтү тарихы – ул Microsoft Edge хәтердә калдыра торган һәм сез Интернетны күзәткәндә санакта сакланып бара торган мәгълүмат, шул исәптән, серсүзләр, сез формаларга керткән мәгълүмат һәм сез кергән сайтлар.
Күзәтү тарихын карау өчен, Үзәк > Журнал бүлеген ачыгыз. Аны бетерү өчен, Бөтен тарихны чистарту дигәнне сайлап, санактан бетерергә теләгән мәгълүмат яки файл типларын билгеләгез дә, “Чистарту” дигәнгә басыгыз.

Windows 10 Mobile

Күзәтү тарихы – ул Microsoft Edge хәтердә калдыра торган һәм сез Интернетны күзәткәндә җайланмада сакланып бара торган мәгълүмат, шул исәптән, серсүзләр, сез формаларга керткән мәгълүмат һәм кергән сайтлар.
Күзәтү тарихын карау өчен, Күбрәк гамәлләр > Үзәк > Журнал бүлеген ачыгыз. Аны бетерү өчен, Бөтен тарихны чистарту дигәнне сайлап, бетерергә теләгән мәгълүмат яки файл типларын билгеләгез дә, “Чистарту” дигәнгә басыгыз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *