sử dụng thông tin đăng nhập của tôi để tự động hoàn tất thiết lập thiết bị sau khi cập nhật

Tự động hoàn tất thiết lập PC sau khi cập nhật

Một số cập nhật yêu cầu bạn khởi động lại PC và đăng nhập vào Windows để hoàn tất cài đặt bản cập nhật, có nghĩa là bạn có thể đăng nhập vào Windows và nhận thấy rằng mình không thể sử dụng PC cho đến khi kết thúc quá trình cập nhật. Windows 10 giúp ngăn chặn điều này xảy ra bằng cách cho phép Windows sử dụng thông tin đăng nhập của bạn để tạo mã thông báo đặc biệt.

Mã thông báo này tự động được sử dụng để đăng nhập sau khi khởi động lại, hoàn tất thiết lập PC của bạn và sau khi khóa PC để giúp bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của bạn.
Để sử dụng tùy chọn này, chọn nút Bắt đầu, chọn Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Windows Update > Tùy chọn nâng cao, sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh Sử dụng thông tin đăng nhập của tôi để tự động hoàn tất thiết lập thiết bị sau khi cập nhật.
Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên bật BitLocker khi sử dụng tùy chọn này. Tùy chọn này sẽ không khả dụng nếu PC của bạn đã tham gia miền hoặc nếu chính sách email hoặc cơ quan được áp dụng cho PC của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *