fumana uncedo nge-file explorer kwi-windows 10

Uncedo kwi-File Explorer

Izihloko eziphambili

Nazi iimpendulo zemibuzo eqhelekileyo embalwa malunga ne-File Explorer:
Ndingalukhastomayiza njani ufikelelo oluKhawulezayo?
Isebenza njani i-OneDrive kwi-Windows 10?


Ziphi iilayibrari zam?
Ukuba ukhangela enye into, jonga ezinye izihloko ze-File Explorer.

Uncedo kwi-Windows 10

fumana uncedo nge-file explorer kwi-windows 10
fumana uncedo nge-file explorer kwi-windows 10

Ngenisa umbuzo okanvye igama eliphambili kwibhokisi yokhangelo yaye uza kufumana iimpendulo ezisuka kwi-Microsoft, iwebhu, ne-Cortana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *