तुमच्या pc क एक इनपूट भास कशी जोडप

कसे आपल्या PC एक इनपुट भाषा जोडू

आपली प्रदर्शन भाषा सेट करा आपल्या PC एक इनपुट भाषा जोडा
सेटिंग्ज> वेळ आणि भाषा> े आिण भाषा जा.
एक भाषा जोडा निवडा.
जर तुम्ही यादीतून वापर आपण वापरू इच्छित जे प्रदेश आवृत्ती निवडा इच्छिता ती भाषा निवडा. आपले डाउनलोड लगेच सुरू होईल.


आपली प्रदर्शन भाषा सेट करा
सेटिंग्ज> वेळ आणि भाषा> े आिण भाषा जा.
नंतर डीफॉल्ट म्हणून सेट करा निवडा, आपल्या भाषा एक निवडा.

तुमच्या pc क एक इनपूट भास कशी जोडप
तुमच्या pc क एक इनपूट भास कशी जोडप

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *