ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງ file explorer ໃນ windows 10

​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ File Explorer

ຫົວ​ຂໍ້​ອັນ​ດັບ​ຕົ້ນ

​ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ຕອບ​ຕໍ່​ກັບ​ບາງ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ມັກ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ File Explorer:
ຂ້ອຍ​ຈະ​ກຳນົດ​ການ​ເຂົ້າເຖິງ​ເອົາເອງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?
OneDrive ​ໃຊ້​ງານ​ແນວ​ໃດ​ໃນ Windows 10?
​​ຄັງ​ເກັບ​ມ້ຽນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຢູ່​ໃສ​?


​ຖ້າ​ທ່ານ​ກຳລັງ​ຊອກ​ຫາ​ບາງ​ຢ່າງ​ອື່ນ, ​ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງ ຫົວ​ຂໍ້​ອື່ນ​ຂອງ File Explorer.

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນ Windows 10

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງ file explorer ໃນ windows 10
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງ file explorer ໃນ windows 10

ປ້ອນຄຳຖາມ ຫຼືຄຳສຳຄັນໃນກ່ອງຄົ້ນຫາ ແລະທ່ານຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຕອບ​ຈາກ Microsoft, ​ເວັບ ​ແລະ Cortana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *