bona thuso ka file explorer mo windows 10

Thuso mo File Explorer

Ditlhogo tsa maemo a a kwa godimo

Dikarabo tsa dipotso di le mmalwa tse di nang le go bodiwa ka File Explorer ke tseno:
Ke tshwanedisa Phitlhelelofefo jang?
OneDrive e dira jang mo Windows 10?
Dilaeborari tsa me di kae?


Fa o batla sengwe se sele, leba ditlhogo tse dingwe tsa File Explorer.

Thuso mo Windows 10

bona thuso ka file explorer mo windows 10
bona thuso ka file explorer mo windows 10

Tsenya potso kgotsa lefokotharabololo mo bokosong ya phuruphutsho mme o tla bona dikarabo go tswa mo Microsoft, webo, le Cortana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *