ibonere ubufasha bwa mushakisha muri windows 10

Ubufasha muri Mushakisha

Inkuru zibanza

Dore ibisubizo by’ibibazo bike bikunda kubazwa kuri Mushakisha:
Ni gute mboneza Igeraho ryihuse?
Ni gute OneDrive ikora muri Windows 10?
Amasomero yanjye ari he?


Niba uri gushaka ikindi kintu, reba mu zindi nkuru kuri Mushakisha.

Ubufasha muri Windows 10

ibonere ubufasha bwa mushakisha muri windows 10
ibonere ubufasha bwa mushakisha muri windows 10

Andika ikibazo cyangwa ijambofatizo mu gasanduku k’ishakisha maze wibonere ibisubizo byo kuri Microsoft, ku rubuga no kuri Cortana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *